Termeni si Conditii

 

1.   ELEMENTE DEFINITORII

Termenii şi condiţiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri şi servicii de către ROM TECH SRL şi partenerii acestuia, prin intermediul magazinului virtual www.romtech.ro/store/ către Cumparator şi pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părţi.Astfel, următorii termeni vor însemna:

-  Cumpărător - persoană, firmă, companie sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.

- Vânzător - societatea comercială ROM TECH SRL, având sediul social în Sibiu, Str. M.Sturza Nr.5A, nr. de înregistrare la Registrul Comerţului: J32/556/1996, CIF RO8944055, sau orice partener prezent în magazinul virtual www.romtech.ro/store/ .

-  Bunuri şi Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele şi serviciile menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de catre Vânzător, Cumpărătorului.

-  Comanda - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile şi Serviciile şi Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri şi Servicii şi să facă plata acestora.

-  Contract - o Comandă confirmată de către Vânzător.

-  Drepturi de proprietate Intelectuală (în cele ce urmează DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor şi drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate şi înregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

-  Specificaţii - toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt precizate în Comandă.

 2.   DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menţionat, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile.
Comanda va fi compusă din urmatoarele documente, în ordinea importanţei:

a)   Comanda (împreuna cu menţiunile clare asupra datelor de livrare şi facturare) şi condiţiile sale specific

b)   Specificaţiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)

c)   Termeni şi condiţii

Dacă Vânzatorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când exista o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzatorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca avand valoarea unui Contract.
Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii şi condiţiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanţie emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

 3.   EXTINDEREA OBLIGAŢIILOR VÂNZĂTORULUI

 a.   Vânzătorul îşi va utiliza cunoştinţele sale profesionale şi tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă şi va livra Bunurile şi Serviciile care îndeplinesc cerinţele, nevoile şi specificaţiile Cumpărătorului;

b.   Informaţiile prezentate pe site-urile vânzătorului, au caracter informativ şi pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunţare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spaţiu şi coerenţa structurii informaţiei, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achizitionat;

c.    Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interacţiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menţionate la secţiunea "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conţin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

 4.   CESIONAREA ŞI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru servicii ce ţin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzatorul va fi întotdeauna responsabil faţă de Cumpărător pentru toate obligaţiile contractuale.

 5.   DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ (DPI)
Cumpărătorul întelege dreptul de proprietate intelectuala şi nu va dezvălui unei terţe părţi sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informarile primite de la Vânzător.
De asemenea, numele site-ului precum şi însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea ROM TECH SRL şi nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

6. COMANDA

 

6.1. Vanzatorul poate anula Comanda efectuata de catre Cumparator, in urma unei notificari prealabile adresate Cumparatorului, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:

6.1.1. neacceptarea de catre banca emitenta a cardului Cumparatorului, a tranzactiei, in cazul platii online;

6.1.2. invalidarea tranzactiei de catre procesatorul de carduri agreat de ROM TECH SRL, in cazul platii online;

6.1.3. datele furnizate de catre Client/Cumparator, pe Site sunt incomplete si/sau incorecte;

 

6.2. Cumparatorul are dreptul sa se retraga din Contract, respectiv sa returneze un Bun sau sa renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fara invocarea niciunui motiv si fara a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

 

6.3. In cazul in care Cumparatorul decide sa se retraga din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur ce se regaseste la adresa http://romtech.ro/online/index.php?route=account/return/insert

 

6.4. In cazul in care Clientul/Cumparatorul solicita retragerea din Contract in cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie sa returneze si eventualele cadouri care au insotit produsul respectiv. In cazul in care Comanda este achitata, Vanzatorul va rambursa suma in maxim 14 (paisprezece) zile de la data informarii Vanzatorului de catre Cumparator asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnata dupa cum urmeaza:

6.4.1. pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire in contul din care a fost efectuata plata;

6.4.2. pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar-> prin virament bancar;

 

6.5. Vanzatorul va putea amana rambursarea sumei pana la primirea Bunurilor vandute sau pana la primirea unei dovezi conform careia acestea au fost expediate, in cazul in care nu s-a oferit sa recupereze el insusi Bunurile (se va lua data cea mai recenta).

 

 7.   CONFIDENŢIABILITATE – PUBLICITATE

Informaţiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămane în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului şi pot fi făcute cunoscute numai cu consimţământul scris la Vânzătorului şi după obţinerea unui angajament de confidenţiabilitate din partea celui care le primeşte.
Datele clienţilor nu pot fi folosite, şi nici furnizate altor părţi.

Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiţi Vânzătorului acces nerestrictionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii. Sunteţi, de asemenea, de acord că Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-aţi trimis prin intermediul site-ului www.romtech.ro. ROM TECH SRL nu va constitui subiect de obligaţii referitoare la confidenţialitatea informatiilor trimise, dacă legislaţia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Conform condiţiilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal, Vânzătorul nu va dezvăui fără autorizare nici o informaţie referitoare la Cumpărător. Pe baza consimţământului expres şi neechivoc şi numai în limitele legislaţiei în vigoare, în scopul de a răspunde solicitărilor dumneavoastră prin oferirea de noi produse/servicii, este posibil să oferim astfel de informaţii către terţi (ex: furnizori de servicii de marketing, alţi furnizori de servicii; agenţii de stat, guvernamentale sau asociaţii din domeniul asigurărilor, atunci când legislaţia specifică prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a produselor şi serviciilor noastre).

8.   TERMENE PENALITĂŢI

Ȋn cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare şi/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat sa anunţe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. 
Ȋn cazul în care Cumparatorul întârzie din vina sa plata marfurilor în termenul prevazut în factura emisă de Vânzător, este obligat la plata unei penalităţi de 0,5% pe zi din suma datorată.
Ȋn cazul în care Vânzătorul primeşte informaţii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii.

 9.   FACTURARE – PLĂŢI

Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile şi Serviciile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

 10.   RISCURI SI RESPONSABILITĂŢI

a.   Livrare
Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile şi Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.

b.   Transport - Ambalare
Ȋn afară de cazul în care este agreat de Vânzător şi Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile şi responsabilităţile asociate cu Bunurile şi Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.
Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor şi Serviciilor şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare.
Vânzătorul va efectua livrare Bunurilor şi Serviciile doar pe teritoriul Romaniei.

11.  ACCEPTARE

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile şi Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menţionate în Comandă. Ȋn cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificaţiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele şi Serviciile.

12.  GARANŢII

Toate produsele comercializate de către site-ul www.romtech.ro/store/ beneficiază de condiţii de garanţie conforme legislaţiei în vigoare şi politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi şi provin din surse autorizate de fiecare producator in parte.
In cazul produselor vândute şi livrate de ROM TECH SRL, certificatele de garanţie sunt fie emise direct de producător, fie sunt emise de către ROM TECH SRL. 
In cazul certificatelor de garanţie emise de producători, produsul reclamat defect în perioada de garanţie trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menţionat in certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanţiei.
Lipsa certificatului de garantţe al produsului trebuie semnalată în maxim 48 ore de la recepţia mărfii pe adresa sales@romtech.ro. Orice sesizare ulterioara nu va fi luata în considerare.

13. TRANSFERUL PROPRIETĂŢII

Proprietatea asupra Bunurilor şi Serviciilor va fi transferată la momentul efectuării plăţii din partea Cumpărătorului în locaţia indicată în comandă (înţelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vânzătorului). Ȋn cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare si achitării eventualei contravalori a acestora.

14. RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vânzător a oricarei din obligaţtiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor dupa livrare şi în special pentru pierderea produselor.
Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanţii şi/sau partenerii săi de orice fel implicaţi în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligaţiile contractuale.

15. FORŢĂ MAJORĂ

Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

16LEGEA APLICABILĂ – JURISDICŢIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă său, in cazul in care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instantele judecătoreşti române competente.

17. INFORMAŢII PRIVIND DEEE

Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) pot conţine substanţe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului şi sănătăţii umane în cazul în care nu sunt colectate selectiv. 
Având în vedere prevederile OUG 195/2005 - referitoare la protecţia mediului, OUG 78/2000 - privind regimul deşeurilor, în temeiul dispoziţiilor art. 10 din H.G 448/2005, privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, clienţii vor avea în vedere următoarele: 
- clienţii au obligaţia de a nu elimina deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) ca deşeuri municipale nesortate şi de a colecta selectiv aceste DEEE;
- colectarea acestor deşeuri (DEEE) se va efectua prin puncte de colectare selective puse la dispoziţia producătorilor de către Autorităţile administraţiei publice locale care au obligaţia potrivit art.5 alin.1 ) din HG 448 /2005 de a colecta separat DEEE de la gospodăriile particulare şi de a pune la dispoziţia producătorilor spaţiile necesare pentru înfiinţarea punctelor de colectare a DEEE;
- clienţii pot preda DEEE în mod gratuit la punctele de colectare specificate în momentul achiziţiei unui produs nou din aceeaşi categorie
Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice şi electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X.

Această pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deşeurile menajere şi că ele fac obiectul unei colectări selective.

18. PREVEDERI DIVERSE

Părţile în contract vor fi considerate contractanţi independenţi şi nici uneia din părţi nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligaţie pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii şi condiţiile din acest contract înlocuiesc alte înţelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părţile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract şi nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisă semnată de ambele părţi.

 

Powered By ROM TECH
ROM TECH ONLINE © 2024