Statie meteo model KME101 cu software GidasADM
Furnizor: LSI Lastem - Italia

Producatorul LSI Lastem pune la dispozitia clientilor o statie meteo modulara cu datalogger model E-Log si o serie diversificata de senzori disponibili, configurabili conform nevoilor clientilor.

Pentru detalii, consultati brosura atasata.

Statia meteo necesita alimentare 12Vc.c. sau 220V c.a. cu convertor, in caz contrar se poate accesoriza (contra cost suplimentar) cu panou solar.


PENTRU UN MEDIU DE VIAŢĂ MAI SĂNĂTOS!

      În spiritul acestui îndemn, firma noastră doreşte pe această cale să vă promoveze produsele din gama celor pe care le desfacem pe piaţă şi care sunt de un real suport în evaluarea calităţii mediului în care trăim. Mai exact este vorba despre un tip aparte de staţii meteo ce sunt special destinate monitorizării gropilor de gunoi şi îndeosebi a odorii – mirosului neplăcut emanat de acestea. Sunt speciale pentru ca, beneficiind de o tehnologie modernă dispun de un software specializat ce permite calcularea şi raportul concentraţiilor de mirosuri (a unităţii odometrice sau a procentului în ceea ce priveşte valoarea maximă obţinută) dintr-o anumită zonă.
Motivele pentru care credem că un astfel de echipament este de o utilitate deosebită celor responsabili de managerierea/administrarea aspectelor de mediu a unei aglomerări urbane rezidă din situaţia actuală a stării gropilor de gunoi din jurul localităţilor. Aceste gropi de gunoi, au devenit în unele cazuri adevarate bombe ecologice iar locuirea în apropierea lor aduce cu sine consecinţe grave asupra sănătăţii şi confortului locuitorilor. Infestarea solului şi pânzei freatice cu substanţe nocive provenite din aceste gropi de gunoi, îndeosebi vara când gunoiul intră în fermentaţie, mirosurile pestilenţiale insuportabile pentru un aer respirabil, face ca proximitatea faţă de acestea să nu fie dorită de nimeni şi de asemenea să fie de un real pericol. Chiar dacă aceste aspecte sunt uneori reclamate şi încercate a fi rezolvate prin aplicarea diferitelor amenzi factorilor răspunzători, problema persistă precum mirosul emanat de aceste gropi şi a celor care „răscolesc” aceste gropi în căutarea unei surse de supravieţuire, purtând astfel şi în afara incintei gropii de gunoi germenul nociv al acesteia.
      GidasADM – Programul de dispersie a mirosurilor şi staţia meteo pe care vi le prezentăm sunt de un real folos monitorizării permanente a concentraţiei factorilor proveniţi din existenţa gropilor de gunoi, pe baze tehnice certificate internaţional. Rezultatele obţinute în urma evaluării cu acestea sunt rezultate atestate şi reprezintă argumente concrete în prezentarea unei situaţii reale care vine să susţină sesizările individuale bazate pe percepţii şi observaţii personale. Utilizarea lor este de natură să urgenteze demararea unor acţiuni solicitate de managerierea gropilor de gunoi, ele evaluând cu un grad maxim de acurateţe acele aspecte care fac ca existenţa unei gropi de gunoi lângă o localitate să fie un pericol pentru sănătatea locuitorilor.
      Programul GidasADM permite o analiza preliminară a concentraţiei mirosurilor; utilizarea sa trebuie făcută în conformitate cu standardele şi legile locale. Principalele carcateristici sunt: afişarea cantităţilor meteorologice de la baza de date GIDAS, afişarea rezultatelor pe hartă şi diagrame, calcularea concentraţiilor la fiecare oră şi recalcularea pe perioade mai lungi, prezentarea rezultatelor concentraţie de miros în unitate odometrică cu indicarea valorii de vârf (valoare de vârf şi medie) sau în procente faţă de maximul valorii obţinute, afişarea instantanee a datelor despre temperatura aerului, viteza şi direcţia vântului, preluate de la staţia meteo.
      Credem că cele prezentate v-au suscitat interesul, pentru că în fond este vorba despre un suport pentru un mediu înconjurător mai sănătos pentru toţi locuitorii. Toţi locuitorii unei aglomerări urbane, mai mare sau mai mica au dreptul să respire aer curat.
      Pentru informaţii suplimentare sau orice altă solicitare din partea dvs., consultanţii nostri vă stau la dispoziţie.