Autolaborator cu echipamente specifice pentru prelevare si investigatii in teren
pentru controlul poluarii mediului (ape, sol, sedimente, deseuri, namoluri)

Ofera posibilitatea determinarii unui numar mare de indicatori ce pot fi determinati in-situ pentru componentele de mediu apa (apa de suprafata, apa uzata, apa freatica, sedimente) si sol, namol.

Performanta: Aliniat la cele mai moderne si noi tehnici din domeniu, echipamentele din dotarea autolaboratorului (pH-metre, pX-metre, oxigenometre, multimetre, turbidimetre, fotometre, etc.) asigura facilitatile de masurare rapida/ monitorizare a indicatorilor fizico-chimici, de prognozare rapida a situatiilor de poluare accidentala.

Gradul de echipare al autolaboratorului este foarte ridicat: echipamente de foraj pentru prelevarea probelor de sol si subsol, echipamente de prelevare pentru ape de suprafata, ape uzate, ape freatice, sedimente, deseuri, probe biologice; aparatura GPS de mare precizie pentru localizare in teren, integrata intr-o platforma GIS.

Aplicabilitate: permite realizarea rapida de investigatii in teren in situatii de poluari accidentale. Prin intermediul platformei GIS performante si a capabilitatilor de comunicare se pot realiza rapid harti de prognoza, informatiile obtinute vor contribui la realizarea de noi baze de date care vor genera si sustine temele de cercetare pentru extinderea si diversificarea activitatilor.