pentru autorizarea lucrărilor de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor şi ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi